top of page

inmiddels wordt er op een breder gebied gewerkt met de Talenten. Door een mix aan de aangeboden werkzaamheden is het de bedoeling dat elke deelnemer door het uitvoeren van diverse opdrachten op zoek gaat naar haar of zijn eigen talenten. Met elkaar aan de slag, gewoon doen en ervaren waar dat toe leidt.

De stichting Talenten aan de slag voert kleinschalige projecten uit voor opdrachtgevers met een minimaal budget en zonder strakke planning. De Talenten krijgen op die manier ruim de tijd om vaardigheden op te doen in de ruimste zin van het woord. In beginsel ging het om bouw en meubel gerelateerde werkzaamheden, maar

Projecten

NME Heggerankweg

Het project “NME Heggerankweg” (Natuur- en Milieu Educatiecentrum aan de Heggerankweg 87 te Amsterdam-Noord) was het pilotproject van de stichting Talenten aan de slag in de periode van oktober 2014 tot en met juni 2015. Het betrof hier additioneel werk aan een nieuwbouw die door Aannemingsbedrijf JC Nieuwenhuizen BV is gerealiseerd naar een ontwerp van architectenbureau SLA in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord. Op de foto's is het uiteindelijke resultaat goed te zien. Een energiezuinig gebouw met een zeer bijzondere uitstraling op een prachtige locatie. Op de foto's zijn tevens de door onze Talenten gemaakte elementen te bewonderen. Op de oostgevel zijn witte gierzwaluwnestkasten geplaatst en op de westgevel één vleermuizennest. Daarnaast zijn er ook kleppen voor de trombewanden gemaakt. Het is een heel mooi en apart gebouw geworden en wij hebben er als Stichting ook heel veel van mogen leren. Wij danken van harte alle personen en bedrijven, die een bijdrage hebben geleverd en/of ondersteuning hebben gegeven aan dit pilotproject…

bottom of page