top of page

inmiddels wordt er op een breder gebied gewerkt met de Talenten. Door een mix aan de aangeboden werkzaamheden is het de bedoeling dat elke deelnemer door het uitvoeren van diverse opdrachten op zoek gaat naar haar of zijn eigen talenten. Met elkaar aan de slag, gewoon doen en ervaren waar dat toe leidt.

De stichting Talenten aan de slag voert kleinschalige projecten uit voor opdrachtgevers met een minimaal budget en zonder strakke planning. De Talenten krijgen op die manier ruim de tijd om vaardigheden op te doen in de ruimste zin van het woord. In beginsel ging het om bouw en meubel gerelateerde werkzaamheden, maar

Projecten

Tafeltje dekje

Bij de start van onze stichting maakten wij kennis met de Talenten van 50I50 Food van het Leger des Heils. Hun begeleider was gecharmeerd van onze stichting en dat heeft er toe geleid dat wij uitgedaagd zijn om mee te werken aan de aankleding van hun nieuwe lunchroom in Amsterdam-Noord. Marc Hutjes van JCN heeft iets bedacht in de lijn van "Tafeltje dek je". Het zijn in totaal veertien nieuwe tafels, die ook ongedekt uitnodigen om "gezellig aan te schuiven".

bottom of page